Werknemers met schulden

Preventie, echt nodig!

Daarnaast moet gedacht worden aan het risico van fraude, diefstal en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage. Natuurlijk wil je het als werkgever niet zo ver laten komen, dus preventie is het sleutelwoord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële ondersteuning bij de betaling van de maandelijkse lasten. Hierdoor kan je als werkgever trachten je personeel ‘financieel fit’ te houden of te krijgen.

Maar bevind je je als werkgever in de situatie dat er al duidelijk sprake is van geldproblemen bij de werknemer, al dan niet met loonbeslag, dan zal er gekeken moeten naar andere oplossingen. Helaas vindt een derde van de werkgevers financiële problemen van werknemers een reden om een contract niet te verlengen, waarbij bijna één op de vijf werkgevers het zelfs reden tot ontslag vindt. Bijna de helft van de werkgevers denkt dat de werknemers hier bang voor zijn; werknemers zijn daardoor terughoudender hun financiële problemen kenbaar te maken. Resultaat? Werknemers raken verder van huis en de kans op loonbeslag stijgt.

Oplossing hebben wij voor u

Om de kosten te drukken als werkgever loont het de moeite contact op te nemen met LC Financiële Coaching. Uit het onderzoek van Nibud blijkt namelijk dat 80% van de werkgevers hun werknemers met geldproblemen graag wil ondersteunen. Begin bijvoorbeeld met het voeren van financieel-inzichtgesprekken, probeer het probleem in kaart te brengen en geef de werknemer het vertrouwen dat een ontslag niet op de loer ligt. Indien de werknemer bereid is hulp te aanvaarden voor het aanpakken van de financiële problemen, kan LC Financiële Coaching verder helpen.

Hoe dan verder?

Als werkgever kun je, na goedkeuring van de werknemer, diens gegevens doorgeven aan LC Financiële Coaching. Wij nemen dan contact op met de werknemer. Wil de werknemer ons liever zelf contacteren? Dat kan uiteraard ook. Geef dan onze contactgegevens door aan de werknemer. Zodra de werknemer contact met ons opgenomen heeft kunnen we aan de slag!

Inversteren

Investeren

Ruim 60% van alle Nederlandse bedrijven heeft één of meer werknemers  met schulden. De kosten voor de werkgever  worden door het Nibud geschat op € 13.000,- per werknemer per jaar. Denk hierbij aan lagere productiviteit, ziekteverzuim en loonkosten bij het afwikkelen van loonbeslagen. Daarnaast is er sprake van een verhoogd integriteitsrisico.

Met LC Financiële Coaching bieden wij uw werknemer een kans om uit de schulden te komen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, daar hebben we uw hulp bij nodig. U doet een éénmalige investering van maximaal € 3.000,- per werknemer. Dit bedrag gaat volledig naar professionele hulp. Voor u een besparing van € 10.000,- en voor uw werknemer een zorg minder.

En de werkgever mag de kosten opvoeren als inzetbaarheidstraject(kosten) voor werknemer wat weer aftrekbaar is bij de transitievergoeding bij ontslag, werknemer moet wel toestemming geven.