Bedragen en verschillende regelingen en voorzieningen in Nederland

Veertig procent van de mensen laat geld liggen door niet gebruik te maken van allerlei regelingen en voorzieningen die er voor hen zijn. In deze pagina’s staan alle gangbare regelingen op een rij, u kunt eenvoudig nakijken of u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling.

Een laag inkomen en juridische bijstand.

Mogelijk bent u verwikkeld geraakt in een juridisch geschil, van welke aard dan ook. Indien u een inkomen heeft op bijstandsniveau of net boven het minimumloon, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

Moet u zaken regelen met de overheid?

(Voor het aanvragen van deze toeslagen heeft men een DigiD nodig (www.digid.nl). De DigiD is nodig om via het internet zaken te regelen met de overheid.

Handige tips en links zijn:

http://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/

https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/

http://www.nibud.nl/consumenten/themas/werk-en-werkloosheid/

De verwerking van de gegevens in het regelingen en voorzieningenoverzicht van LC Financiële Coaching en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. LC Financiële Coaching,  noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie regelingen en voorzieningen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van LC Financiële Coaching c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de in de regelingen & voorzieningen aangeboden informatie.