Senioren administratie Adviseur

Heeft u moeite hebt met het verwerken van uw administratie, het invullen van formulieren of afhandelen van bepaalde financiële of administratieve zaken, kunt u terecht bij het Senioren Advies Team.
Het Senioren Advies Team bestaat uit vrijwilligers die worden geschoold en aangestuurd door Avedan. Een vrijwilliger van het Senioren Advies Team bezoekt u meestal thuis en gaat samen met u aan de slag om de zaken af te handelen. Het Senioren Advies Team probeert u zo te begeleiden dat u na verloop van tijd de zaken zelf kunt regelen.

Met welke vragen kunt u bij de Senioren Adviseur terecht?

Welke zorgen worden er uit handen genomen?

 • Sorteren en ordenen van uw post
 • Hulp bij digitale correspondentie
 • Doornemen en inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven
 • Hulp en/of uitleg bij (internet) betalingen
 • Hulp bij post/telefoon/correspondentie
 • Indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar
 • Verzorgen van de belastingaangiften
 • Aanvragen van voorzieningen bij uw gemeente
 • U komt er plotseling alleen voor te staan, maar wat nu met uw administratie?
 • Hulp bij het aanvragen of wijzigen van uw toeslagen
 • Indienen van uw ziektekostendeclaraties bij verzekeringsmaatschappij

Oogje in het zeil houden

Soms is het fijn als er iemand is waarvan u weet dat zij dagelijks of enkele keren per week even belt. Om te horen of het goed gaat. Een oogje in het zeil houdt. Onze telefoondienst zorgt ervoor dat u dagelijks of wekelijks gebeld wordt. Hierdoor hebt u geregeld persoonlijk contact voor een gezellig praatje. En kunt u laten weten hoe het met u gaat. Als u onverhoopt niet kunt opnemen, dan signaleren sommige diensten dit en kunnen ze hulp inroepen. Sommige diensten werken met vrijwilligers, voor andere moet u betalen.