LC Financiële Coaching schuldhulpcoach voor ondernemers:

Schuldhulpverlening in het belang van uw gemeente

Mede als gevolg van de economische crisis is het aantal kleine ondernemers hard gegroeid. Van de 1,5 miljoen bedrijven die Nederland op dit moment telt, zijn 1 miljoen zzp’er. Ondernemen is risicovol en zpp’ers zijn een uiterst kwetsbare groep. 70% van alle zzp’ers sluit hun bedrijf binnen 4 jaar, 60% daarvan om financiële redenen. De toename van zelfstandigen betekent dus ook een toename van mensen met financiële problemen.

Schuldhulpverlening is een uitdagende taak

Schuldhulpverlening is juridisch en sociaal een uitdagende taak. De schulden van de ondernemer moeten geïnventariseerd worden, de boekhouding op orde gebracht en er moet vastgesteld worden hoeveel van de schuld nog betaald kan worden. Vervolgens vinden er onderhandelingen plaats met de schuldeisers over hoeveel de ondernemer kan betalen.

Ondernemers die in financiële problemen verkeren hebben veel coaching en aandacht nodig.

Schulden betekenen een enorme psychologische last. De ondernemers kampen vaak met sterke gevoelens van schaamte, er alleen voor staan, angst, en controleverlies. Vaak worden in deze situatie de persoonlijke relaties met partners, familieleden en vrienden zwaar geraakt.

Is een onderneming niet levensvatbaar, dan zorgen wij voor een duurzame oplossing van de schulden met als uitgangspunt dat de ex-ondernemer door middel van loondienstverband blijft voorzien in eigen inkomen.

Kijkt u eens op onze pagina ondernemen met schulden!

Als u kiest voor LC Financiële Coaching als partner, dan kiest u schuldhulpverleners voor ondernemers die het volgende voor u als gemeente kunnen betekenen:

 • Een eerste Kennismaking(intake) binnen vijf dagen na de aanmelding.
 • Een directe en persoonlijke benadering van de klant die u naar ons doorverwijst.
 • Een persoonlijke financiële en zakelijke begeleiding van de ondernemer, waardoor er goed zicht blijft op het door u verstrekte BBZ-krediet zodat de schulden niet (nog) verder escaleren.
 • De ondernemer kunnen we ondersteunen met Budgetcoaching maar ook (budget)beheer.
 • Vaak wil de boekhouder niet helpen i.v.m. openstaande rekeningen LC Financiële Coaching neemt direct de administratie over.
 • LC Financiële Coaching is de dienstverlener die op zoek gaat naar de meest passende oplossing (maatwerk) in iedere fase van het traject, ook als een verstrekt BBZ-krediet in de specifieke situatie geen uitkomst biedt zijn er gezien onze ervaring altijd nog mogelijkheden die een oplossing kunnen bieden.
 • Desgewenst aan u de opdrachtgever een terugkoppeling over de voortgang van het traject.
 • Ondersteunende en coachende nazorg.

LC Financiële Coaching met specifieke kennis en een dijk aan ervaring:

 •  Ruime kennis van het insolventierecht (Faillissemeneten)
  •  vorderingen van de belastingdienst (ambtshalve aanslagen)
  •  achterstallige premievorderingen van de bedrijfsvereniging
  •  problemen met de boekhouding (schulden aan de boekhouder)
  •  afwikkeling van lease en huurcontracten.
  •  het vinden van financiering voor de schuldregeling
  •  jaarrekeningen lezen
  •  vennootschappelijke problemen
 •  Holdingstructuren en BV’s
 •  Velerlei beslag- en executieproblemen
 •  Faillissementsaanvragen
 •  Betwiste vorderingen
 •  Vaststellingsovereenkomsten bij uittreding uit een vof of bij echtscheiding/alimentatie
 •  Afwikkelen van fiscale aspecten sanering, waaronder de uit de sanering voortvloeiende aanslag ex 29 lid 2 Wet op de Omzetbelasting

Daarnaast biedt LC Financiële Coaching:

 •  Een gedegen financiële en structurele analyse van de situatie
 •  Meelezen met het BBZ rapport om de haalbaarheid t.a.v. een sanering te toetsen
 •  Goede kennis van de sociale kaart en inkomensvoorzieningen
 •  Een volwaardige coach gesprekspartner voor de ondernemer
 •  Maatwerk; het probleem van de ondernemer en de oplossing daarvan staat centraal
 •  De mogelijkheid om de boekhoudkundige stukken op orde te brengen
 •  De ondernemer rust door het creëren van een adempauze
 •  Onpartijdige bemiddeling in het belang van alle partijen, zowel schuldenaar, schuldeiser als derden
 •  Perspectief en motivatie voor de schuldenaar

Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatie gesprek

 

LC Financiële Coaching neemt elk financieel probleem serieus, samen met u de gemeente gaan we werken naar een oplossing om de financiële situatie van zelfstandigen weer op orde en onder controle te krijgen, met uitzicht op een nieuwe toekomst. Dat is goed voor de zelfstandige maar ook voor de gemeente.

Dat wilt u toch ook? Neemt u dan vrijblijvend contact op: Bel: 0252 706 905 (of klik op contact )

Met een begrijpende groet,

LC Financiële Coaching