LC Financiële Coaching

Schuldhulp ondersteuning voor ondernemers

Schuldhulpverlening is een ruim begrip en daaronder vallen een groot aantal diensten. Die diensten zijn erop gericht om u als ondernemer te helpen, uw bedrijf financieel gezond te houden of ervoor te zorgen dat uw bedrijf weer toekomst bestendig wordt. Voor alle duidelijkheid; schuldhulpverlening is niet hetzelfde als schuldsanering. Schuldsanering is maar één onderdeel van schuldhulp aan ondernemers. Wanneer heeft u schuldhulpverlening nodig?

Denk daarbij aan onder meer de volgende signalen:

  • Uw zakelijke en privé schulden hopen zich op en er zijn onvoldoende middelen.
  • Er zijn achterstanden bij de betaling van uw privé maar ook zakelijke rekeningen
  • Uw administratie is niet op orde en u heeft geen mogelijkheden om daarin verbeteringen aan te brengen.
  • Uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend en u heeft ambtshalve aanslagen ontvangen.
  • Incassobureaus en deurwaarders zijn kind aan huis.
  • Uw schuldeisers hebben hun geduld verloren en dreigen met het aanvragen van uw faillissement.
  • U heeft één of meerdere werknemers met schulden die hulp nodig hebben.

Procedure bij schuldbemiddeling en Schuldhulpverlening

Zodra blijkt dat uw bedrijf in financiële problemen komt en u kunt dat zelf niet meer oplossen, dan is hulp van buitenaf geboden. LC Financiële Coaching kan zorgen dat u niet in een neerwaartse spiraal terecht komt. Samen gaan we In goed onderling overleg aan oplossingen werken om onnodige kapitaalvernietiging proberen te vermijden. Daar heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, u als ondernemer, uw gezin en de werknemers van uw bedrijf.

Wij kunnen helpen met:

Neem vrijblijvend contact op voor een oplossing.

LC Financiële Coaching neemt uw financieel probleem serieus, gezamenlijk gaan we werken naar een oplossing om uw financiële situatie weer op orde en onder controle te krijgen.

Neemt u gerust (altijd vrijblijvend) contact met ons op. 0252 706 905 (of klik op contact)

Met begripvolle groet,

LC Financiële Coaching