Wist u dat je kan ondernemen met schulden? Zelfs in de WSNP of MSNP is het mogelijk!

LC Financiele Coaching maakt het mogelijk!

Als u zich als zelfstandige bij uw gemeente aanmeld voor de schuld(hulp)sanering krijgt u te horen dat u geen aanspraak kunt maken op deze regeling zolang u nog ondernemer bent.

Zelfstandigen zijn in vrijwel alle gemeenten uitgesloten van schuldhulp. Wie daar toch gebruik van wil maken, moet zijn bedrijf beëindigen.

Met name veel zzp’ers met schulden dwingt men zo de bijstand in.

Wanneer het niet meer lukt om rekeningen te betalen, kan een ieder bij de gemeente terecht voor advies, budgetbeheer en hulp bij het treffen van schuldregelingen dit doen ze in het algemeen prima voor particulieren maar voor de ondernemers met (schuld) problemen is meer specifieke kennis nodig en die ontbreekt vaak bij de consulenten.

Gemeenten zijn sinds 2012 verplicht om deze taak uit te voeren.

Vrijwel iedere gemeente stelt, je mag  geen zelfstandige (ondernemer zijn) om voor gemeentelijke schuldhulp regelingen in aanmerking te komen.

Vervolgens wordt aan de zelfstandige gevraagd het bedrijf te stoppen en een baan te zoeken. Schuldhulpverleners van de gemeente  houden er geen rekening mee dat het voor een groot deel van de zzp’ers, zelfstandigen bijna niet mogelijk is om een vaste baan te vinden vanwege hun leeftijd en of de markt waarin ze hun werkzaamheden verrichten. Die groep dwing je zo direct de bijstand in, Dit wil De Schulden Adviseur voorkomen zodat iedere zelfstandige in de financiele problemen zichzelf kan voorzien van een inkomen zonder een beroep te doen op de gemeenschap voor een bijstandsuitkering dit is niet goed voor de betrokken ondernemer maar ook niet voor de gemeente.

Door opnieuw te gaan ondernemen tijdens de (schuld)sanering kan je een eigen bedrijf opzetten zodat je na afloop van een schuldhulp(saneringstraject) verder kan als ondernemer met een schuldenvrije toekomst.

Voor alle duidelijkheid uw huidige (oude onderneming wordt niet voortgezet u start samen met ons een nieuwe op te zetten onderneming die verder vrij is van oude schulden.

Hoe krijgt ondernemen met schulden of in de MNSP /  WSNP haar vorm?

 • Wij richten een vennootschap voor u op waarin uw inbreng is: arbeid en vlijt in loondienst
 • U zorgt  met ondersteuning van ons voor nieuwe opdrachtgevers.
 • U spreekt met deze opdrachtgevers een tarief af, welk wij of u voor de vennootschap factureren.
 • U bent verzekerd voor de sociale voorzieningen en van een inkomen en u bouwt direct pensioen op
 • U kiest een handelsnaam waaronder u werkt.
 • U bent volledig eigen baas u maakt zelf uit wat u doet, als de omzet maar toereikend is voor de kosten en uw inkomen
 • U benadert klanten voor de onderneming en verzorgt verder de uitvoering van het traject.
 • U geeft een door u gekozen periode aan ons door wat, en aan wie er gefactureerd moet worden of u doet dit zelf.
 • Kortom u houdt zich uitsluitend bezig met waarin u goed bent in uw eigen vakgebied en u kunt ondernemen met hulp en ondersteuning van ons.
 • Tijdens de looptijd van dit traject leren we u zelfstandig ondernemen zodat u voor de toekomst in ieder geval de basis voorwaarden kent die nodig zijn voor een goed ondernemersschap.

Tijdens het traject zorgen wij voor het beheer van de vennootschap, verzorgen de directie, het management en de secretariële ondersteuning. Ook verzorgen wij alle noodzakelijke juridisch stappen alsmede de volledige incasso van uw ingediende facturen.

U werkt in de vennootschap waarin u al de vrijheden van het zelfstandig ondernemerschap in beperkte mate kunt genieten, en waar u na drie jaar, maar in ieder geval na de (schuld)saneringsperiode weer 100% eigenaar van wordt.

Zodra de MSNP / WSNP-periode voorbij is, gaan we met u in gesprek over voortzetting van uw organisatie en blijven we zes maanden meekijken in het kader van de nazorg.

  • Wilt u weer de vrijheid van ondernemen zonder schuldeisers die beslag leggen?
  • Wilt u geen bijstand, maar werken voor uw inkomen en afbetaling van uw schulden?
  • Wilt u ondersteuning en begeleiding van uw administratie en zakelijk advies?
  • Wilt u na drie jaar weer verder gaan met uw onderneming?
  • Wilt u een toekomst zonder schulden?

  Dan kan LC Financiële Coaching u helpen met:

  • Ondernemen met schulden, ook in de WSNP / MSNP, 
  • Stel uzelf verantwoordelijk, laat de samenleving niet de rekening betalen!
  • Door te werken voor uw inkomen hebben uw schuldeisende crediteuren een groter bedrag voor afbetaling van uw oude schulden
  • Met uw vlijt en inzet biedt u weerstand aan deze probleem situatie
  • LC Financiële Coaching zorgt voor het beheer van de vennootschap.
  • Het management en de secretariële ondersteuning.
  • Alle noodzakelijke juridisch stappen alsmede de volledige incasso.
  • Na elk boekjaar wordt er een jaarrekening aan u verstrekt zodat  inzicht hebt in de financiële situatie.

  Wilt u vrijheid en werken aan uw toekomst neem snel contact op.

  "elke hulp is maatwerk naar een oplossing"

LC Financiële Coaching neemt uw financieel probleem serieus, samen met u gaan we werken naar een oplossing om uw financiële situatie weer op orde en onder controle te krijgen.

Neemt u gerust (altijd vrijblijvend) contact op. Bel: 0252 706 905 (of klik op contact  voor meer info)

Met een begrijpende groet,

LC Financiële Coaching