ZZP, MKB bedrijfsadvies, of hulp en ondersteuning bij een aanstaand faillissement, maar ook de mogelijkheid om te ondernemen met schulden, het kan bij ons!

Het aantal faillissementen zal dit jaar met 10 procent dalen naar het laagste niveau van deze eeuw. Dat is de verwachting van het ING Economisch Bureau.

De daling is wel minder sterk dan voorgaande jaren. Ondanks de goede economische vooruitzichten, staan bedrijven ook voor structurele uitdagingen, zoals veranderend consumentengedrag en het ontstaan van nieuwe markten. Hoewel de kans op faillissement voor starters en volwassen bedrijven gelijk is, zijn de oorzaken daarentegen veelal verschillend.

Kaalslag in de zorg en de winkelstraat

In de eerste helft van 2018 zijn er 1829 bedrijven failliet gegaan, 13% minder vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In de meeste sectoren gingen minder bedrijven failliet. De grootste dalingen deden zich voor in de bouw (-22%) en de zakelijke dienstverlening (-18%). Beide sectoren profiteren van de goed draaiende economie. Alleen in de detailhandel (+4%) en de zorg (+15%) gingen meer bedrijven bankroet. De zorgsector kampt nog altijd met de nasleep van doorgevoerde hervormingen en bezuinigingen in voorgaande jaren. In de detailhandel verkeren veel winkeliers, ondanks stijgende consumentenbestedingen, structureel in zwaar weer.

Kans op faillissement gelijk, oorzaken verschillend

Uit een analyse onder mkb-bedrijven blijkt dat de kans op faillissement (gemeten op totaal aantal bedrijven in de betreffende leeftijdscategorie) tussen startende (jonger dan 3 jaar) en volwassen (ouder dan 10 jaar) bedrijven vrijwel gelijk is. De oorzaken waardoor een bedrijf failliet gaat zijn voor de zeer jonge en oudere bedrijven wel degelijk verschillend.

Startende bedrijven (jonger dan 3 jaar)

  • De markt heeft geen /onvoldoende interesse in het product / dienst
  • Problemen met het aantrekken van groeikapitaal
  • Ontbreken van de juiste ondernemers kwaliteiten

Volwassen bedrijven (ouder dan 10 jaar)

  • Te laat inspelen op veranderde marktontwikkelingen, zoals digitalisering, nieuwe technologieën of veranderd klantgedrag.
  • Product, dienst of verdienmodel niet langer relevant
  • Verdienmodel niet langer kostendekkend, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, concurrentie of hogere (inkoop-en/of personeels-)kosten

wij bieden altijd hulp!

Door op tijd in te grijpen, kan serieuze ellende worden voorkomen. Maar dan is het wel van belang om uw beslissing niet uit te stellen en direct actie te ondernemen om de financiële problemen het hoofd te bieden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Ik ben een ervaren bedrijfsadviseur en deskundig op het gebied van schuldsanering (afkopen van crediteuren) en doorstarten (zonder schulden en in een gesaneerde vorm doorgaan na faillissement) van ondernemingen. Kunnen ondernemen met schulden is mijn specialiteit, zo biedt ik elke ondernemer in de problemen een oplossing naar een nieuwe schuldvrije toekomst.

LC Financiële Coaching is dé MKB bedrijfsadviseur bij uitstek en heeft een hulp biedend netwerk en is gevestigd in Lisse (Bollenstreek). Ik ben geen accountant, die handelen veel te star in bepaalde crisissituaties. maar ik maak echter wel een heldere analyse van de problemen inclusief een schuldhulp stappenplan om een faillissement te voorkomen. En als dat niet lukt maken we gezamelijk met u een plan van aanpak op welke manier een doorstart wel kan worden gemaakt of andere reddingsmogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om in de schuldsanering nog te kunnen ondernemen (kijk op de pagina). Een bankier ben ik ook niet, die hebben in crisistijden slechts de neiging om hun eigen belangen veilig te stellen, Door mijn meer dan 20 jaar praktijk ervaring en een serieus netwerk van specialisten die u kunnen helpen en bijstaan in deze voor u zo moeilijke situatie. ik biedt altijd een oplossing, hoe en op welke manier zal blijken na ons eerste orienterend gesprek.

Heeft u financiële problemen met grote zorgen, neem zo snel mogelijk contact op!

LC Financiële Coaching neemt uw financieel probleem serieus, samen met u gaan we werken naar een oplossing om uw financiële situatie weer op orde en onder controle te krijgen, met uitzicht op een nieuwe toekomst.

Neemt u (altijd vrijblijvend) contact op. Bel: 0252 706 905 (of klik op contact )

Met een begrijpende groet,

LC Financiële Coaching