Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is de verzamelterm van alle hulpverlening die gericht is op het regelen van je schulden. Dit kan dus een minnelijke regeling van schulden zijn (zonder tussenkomst van de rechter) of een wettelijke regeling op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).