Wat is een schuldsanering?

Wanneer wordt vastgesteld dat iemand zijn financiële verplichtingen niet na kan komen, kan er bemiddeld worden om een schuldsanering tot stand te brengen. Bij een schuldsanering wordt ernaar gekeken hoeveel van de schulden nog betaald kunnen worden. Dit bedrag wordt via De Schulden Adviseur voor gesteld aan de schuldeiser(s). Er wordt gevraagd om het bedrag dat u niet meer kunt betalen kwijt te schelden na afloop van het saneringstraject. Het bedrag dat voor aflossing wordt ingezet is het maximaal haalbare. Voor een zelfstandig ondernemer is het noodzakelijk dat een bedrijfskundige bij de gemeente of een adviseur van onze schuldhulp partner vaststelt wat het maximale bedrag is. Dit bedrag noemt men de aflossingscapaciteit.

Kort gezegd is een schuldsanering een regeling die wij voor je treffen met je schuldeisers tegen kwijtschelding van alle resterende schulden na afloop van het traject.