Wat is een schone lei?

Na afloop van het wettelijke schuldhulpverleningstraject op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) kijkt de rechter of je jezelf aan de gemaakte afspraken hebt gehouden. Heb je dat gedaan, dan krijg je een schone lei. Dit betekent dat je resterende schulden kwijt worden gescholden. Je wordt dan schuldenvrij verklaard en kunt opnieuw beginnen.

Kort gezegd is de schone lei een uitspraak van een rechter dat je schuldenvrij bent.