Wat is een preferente schuldeiser?

Naast de concurrente schuldeisers zijn er de preferente schuldeisers. Zij hebben voorrang op de uitbetaling als er een uitkering plaats vindt tijdens of na afloop van het schuldhulpverleningstraject. Dit onderscheid wordt ook gemaakt tijdens een  WSNP-traject of tijdens een faillissement. Een voorbeeld van een preferente schuldeiser is de Belastingdienst, het UWV en de Sociale dienst. Tijdens het schuldhulpverleningstraject via onze schuldhulpartner krijgen zij ook meer uitgekeerd dan een concurrente schuldeiser.

Kort gezegd is een preferente schuldeiser een schuldeiser die voorrang heeft voor andere schuldeisers.