Wat is een pandrecht?

Het doel van het pandrecht is het creëren van zekerheid tussen een partij die een lening verstrekt en een partij die de lening ontvangt. Om de lening te krijgen verpandt de ontvanger bijvoorbeeld zijn auto. Dit betekent dat de partij die de lening verstrekt de auto mag opeisen in het geval dat de ontvanger de lening niet terugbetaald. De auto wordt dan verkocht om de lening terug te betalen. De partij van wie je het geld leent kan niet alleen de bank zijn, maar ook andere bedrijven en mensen uit je sociale omgeving zoals familieleden en vrienden.

Kort gezegd is een pandrecht een manier om zekerheid voor betaling te creëren.