Wat is een kleine ondernemersregeling?

Dit is een regeling die in het leven is geroepen om ondernemers te helpen. Kom je voor deze regeling in aanmerking, dan kan dit betekenen dat je minder BTW (Bijdrage Toegevoegde Waarde) aan de Belastingdienst hoeft te betalen en in sommige gevallen helemaal geen BTW hoeft te betalen.

De 4 voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling zijn:

  1. Je hoeft in een jaar, na aftrek van de voorbelasting, minder dan €1.883 BTW aan de Belastingdienst te betalen;
  2. Jouw onderneming is een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma);
  3. Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW;
  4. Je bent in Nederland gevestigd of je hebt hier een vaste inrichting (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte in Nederland van een buitenlandse onderneming).

De uiteindelijke hoogte wordt bepaald door het bedrag dat je jaarlijks aan de Belastingdienst moet voldoen. Voor een berekening willen wij je verwijzen naar de website van de Belastingdienst:  www.belastingdienst.nl en daar te zoeken naar ‘kleine ondernemersregeling’ voor de meest recente voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Kort gezegd is een kleine ondernemersregeling een regeling waarmee de Belastingdienst je als ondernemer helpt.