Wat is een faillissement?

Het faillissement is de situatie waarin u de rekeningen niet meer kunt betalen. U hebt bijvoorbeeld geen geld meer om de schuldeisers zoals bijvoorbeeld uw leveranciers, de huisbaas of je zorgverzekeraar te kunnen betalen. Voor het aanvragen van uw faillissement moeten er minimaal twee schuldeisers zijn die kunnen aantonen dat je de rekeningen niet meer kan betalen.

Heeft de rechter u failliet verklaard, dan kun u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken en deze gebruiken. Dit betekent dat u niets mag (ver)huren, (ver)kopen, schenken of lenen. U krijgt een  curator toegewezen (vaak een advocaat) die uw post ontvangt en verwerkt. De curator zal uw financiële situatie in kaart brengen en tevens uw bezittingen verkopen om zo uw schuldeisers te kunnen betalen. Heeft u geen bezittingen, dan zal de curator een verzoek indienen bij de rechter om het faillissement op te heffen. Er is immers geen geld beschikbaar om de schulden te kunnen aflossen.

Een alternatief voor het aanvragen van het faillissement is een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Tijdens de behandeling van het faillissement kan omzetting plaatsvinden naar de Wsnp.

Kort gezegd is een faillissement de situatie waarin je als ondernemer geen uitzicht meer hebt om je rekeningen te betalen. Deze situatie wordt uitgesproken door de rechter.