Wat is een dwangakkoord?

Tijdens een schuldhulpverleningstraject, kan het zijn dat één of meerdere schuldeisers niet meewerkt aan een oplossing van uw schulden. Degene vindt bijvoorbeeld het aangeboden bedrag dat u gaat aflossen te laag of wil überhaupt niet meewerken aan een dergelijke regeling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je jezelf onvoldoende hebt ingespannen om de schulden te betalen waardoor de relatie tussen u en je schuldeiser slecht is geworden. De Schulden Adviseur kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank voor het toepassen van een dwangakkoord. Er wordt dan door de rechter bekeken of er een goede reden van de resterende schuldeisers is om niet akkoord te gaan met het voorstel van onze (schuldhulp) partner. Mocht er geen goede reden zijn, dan kan de rechter de resterende schuldeiser(s) dwingen mee te werken aan de minnelijke regeling. Een dwangakkoord is ook mogelijk binnen de  WSNP.

Kort gezegd is een dwangakkoord een manier om weigerende schuldeisers te dwingen mee te werken aan een schuldhulpverleningstraject.