Wat is een curator?

Een curator is de persoon die door de rechter is aangewezen om het beheer van je bezittingen over te nemen. Dit gebeurt nadat de rechter je failliet heeft verklaard. In die situatie kun je je rekeningen niet betalen en je bezittingen zullen worden omgezet in geld. Men zal daarvoor een deel verkopen. Van de totale opbrengst zal een bedrag betaald worden aan je schuldeisers om de openstaande rekeningen (deels) te betalen.

Kort gezegd is een curator de persoon die na je faillissement jouw bezittingen verkoopt om je schuldeisers te betalen.