Wat is een concurrente schuldeiser?

De schuldeiser is de partij aan wie je een bedrag volgens afspraak moet betalen. Zijn er meerdere schuldeisers, dan kijkt men wie voorrang heeft bij de betaling. Binnen de schuldhulpverlening houdt men rekening met het verschil tussen een concurrente en  preferente schuldeiser. Binnen het wettelijk traject (WSNP) en het faillissement maakt men dit onderscheid ook.

Binnen de schuldhulpverlening worden concurrente schuldeisers gelijk behandeld. Het saneringsvoorstel dat wij sturen vermeld hoeveel zij van hun schuld betaald kunnen krijgen als zij akkoord gaan met je schuldhulpverleningstraject. Zijn er bijvoorbeeld meerdere leveranciers die je moet betalen, dan krijgen zij ieder een gelijk deel van hun schuld uitbetaald na afloop van het schuldsaneringstraject.

Kort gezegd zijn concurrente schuldeisers de partijen die bij een schuldsaneringstraject of faillissement geen bijzondere positie innemen.