Wat is een beslaglegging?

Normaal betaal je volgens afspraak en op tijd. Mocht dat niet lukken, dan kan de persoon of organisatie die geld van je krijgt je dwingen te betalen. Een manier om je te dwingen te betalen is een beslaglegging. Een beslag kan gelegd worden op bijvoorbeeld je loon/uitkering, je auto, je woning en je inboedel. Een beslaglegging wordt aangekondigd door de  gerechtsdeurwaarder. Je krijgt een brief waarin de uitspraak staat van de rechter dat het beslag is goedgekeurd en waarop het gelegd gaat worden. Krijgt de deurwaarder geen toestemming van de rechter, dan mag hij ook geen beslag leggen.

Er zijn twee vormen van beslaglegging, namelijk:

  1. Het conservatoir beslag: deze manier van beslag leggen wordt gebruikt als er een vermoeden bestaat dat bezittingen mogelijk verdwijnen en dus ook als het gaat om het mogelijk laten verdwijnen van geld. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij personen die kwade bedoelingen hebben en proberen hun spullen aan anderen te geven of te verkopen.
  2. Het executoriaal beslag: deze manier van beslag leggen wordt gebruikt om bijvoorbeeld je inboedel te verkopen. Door de verkoop komt er geld beschikbaar dat gebruikt wordt om de openstaande rekening te betalen. Als beslag op je woning wordt gelegd, kan de woning worden verkocht als je niet betaalt en het geld uit de verkoop wordt gebruikt om de schuld te betalen.

Beslag kan niet gelegd worden op:

  • Je bed en beddengoed;
  • Je kleding en kleding van de inwonende leden van het gezin;
  •  Gereedschappen van ambachtslieden en werklieden die bij hun persoonlijk bedrijf horen;
  •  De in het huis aanwezige voorraad en drinken voor het huisgezin, voor een maand.

Belangrijk voor je om te weten, is dat bij het beslag dat is gelegd op je loon of uitkering de beslagvrije voet minimaal beschikbaar moet blijven.

Kort gezegd is een beslaglegging een manier om je te dwingen je rekening te betalen.