Wat is een beschikking?

Een beschikking is een beslissing van de overheid gericht aan jou als persoon. Heb je bijvoorbeeld een BBZ-krediet aangevraagd bij je gemeente dan zal deze schriftelijk antwoorden op je aanvraag. De brief waarin het antwoord staat noemt men een beschikking. Besluit de Belastingdienst of je wel of geen zorgtoeslag krijgt dan krijg je ook een beschikking. Besluit het UWV over het wel of niet geven van een WW-uitkering dan noemt men dat ook een beschikking.

Men kan bezwaar indienen tegen een beschikking van de overheid. In de brief (beschikking) staat op welke manier en binnen welke termijn. Wordt je bezwaar afgewezen dan kun je mogelijk nog naar de rechter stappen.

 Kort gezegd is een beschikking een brief die je krijgt van de overheid met een beslissing die aan jou is gericht.