Wat is een aanmaning?
Een aanmaning is een schriftelijk bericht (of e-mail) van je schuldeiser waarin staat dat je je aan de gemaakte afspraak moet houden. Deze afspraak noemt men de overeenkomst. Binnen de schuldhulpverlening gaat het vaak om het nog moeten betalen van een afgesproken bedrag voor bijvoorbeeld een ontvangen product of ontvangen dienst. Betaal je niet binnen een bepaalde termijn, dan kan je schuldeiser je een herinnering sturen met een nieuwe termijn en later een aanmaning met mogelijk daaraan verbonden kosten. Er bestaat een mogelijkheid dat de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau of direct aan een deurwaarderskantoor. Na een overdracht van de vordering zal het incassobureau of deurwaarderskantoor zich bij je melden. Dit gebeurt vaak via een brief waarin staat hoeveel tijd je nog krijgt om te betalen.
 Kort gezegd is een aanmaning een bericht (brief) waarin staat dat je nog moet betalen voor een bepaalde datum.