Wat is de bijstandsnorm?

De bijstandsnorm bepaalt hoeveel bijstand je kunt krijgen van de overheid. De bijstand is bedoeld voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en ouder dan 21 jaar en heb je nog niet de leeftijd bereikt waarop je met pensioen bent dan ontvang je 70% van het minimumloon als bijstand. De 70% van het minimumloon is dan de bijstandsnorm in deze situatie. Heb je te maken met een andere leefsituatie, dan kan de norm dus ook anders zijn en daarmee ook de hoogte van jouw bijstand. Ben je bijvoorbeeld getrouwd of samenwonend dan geldt er een andere bijstandsnorm. Heb je als alleenstaande ouder geen partner maar wel inwonende kinderen, dan kan er weer een andere norm gelden.

Kort gezegd is de bijstandsnorm het bedrag dat je ontvangt afhankelijk van je leefsituatie en leeftijd.