Wat betekent WSNP?

Mocht een minnelijke regeling (buiten de rechtbank) niet slagen, dan vragen wij bij de rechtbank om je toe te laten tot de wettelijke schuldenregeling. Dit traject valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Voor een WSNP-aanvraag moet je een uitgebreide verklaring geven over het ontstaan van je schulden. Je moet ook aangeven waarom het minnelijk traject niet is gelukt. Je wordt dan gevraagd te verschijnen bij een rechter die bepaalt of je in aanmerking komt voor een WSNP-regeling. Hiervoor moet je aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Als de rechter je toelaat tot de WSNP-regeling mag onze schuldhulp partner u je helaas niet verder begeleiden. U krijgt dan een bewindvoerder toegewezen.

Kort gezegd is de wettelijke schuldenregeling het schuldsaneringstraject dat je volgt via de rechtbank.