Wat betekent finale kwijting?

Aan het begin van je schuldsaneringstraject wordt er bepaald hoeveel van je schulden je binnen het schuldsaneringstraject af kunt lossen. je schuldeisers moeten toestemmen om aan het eind van je traject alle schulden die nog overblijven te laten vervallen. Dit noemt men finale kwijting.

Sommige organisaties zoals het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verlenen deze kwijtschelding niet. Zij kunnen na afloop van het schuldhulpverleningstraject doorgaan met het innen van de nog openstaande schuld eventueel via een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder.

Kort gezegd betekent finale kwijting dat je schuldeisers de schulden laten vervallen die je niet binnen je schuldsaneringstraject kunt betalen.