Wat betekent een minnelijke regeling?

Minnelijke regeling voor ex-ondernemers:

Dit is het pad dat je kiest als je onderneming niet meer voortgezet kan worden of al gesloten is. De minnelijke regeling betekent dat De Schulden Adviseur op basis van je financiële situatie bepalen hoeveel je van je schulden nog terug kunt betalen. Dit bedrag stellen zij voor aan uw schuldeisers samen met een aanvraag om de rest van je schulden kwijt te schelden, de finale kwijting. Zodra uw schuldeisers akkoord gaan begint uw aflossingstraject. U hebt dan drie jaar om het afgesproken bedrag af te lossen.

Minnelijke regeling voor ondernemers:

(BBZ-krediet):

Als uw onderneming stabiel genoeg blijkt om voortgezet te worden, zal onze schuldhulp partner onderzoeken hoeveel van uw schulden uit de inkomsten van uw bedrijf nog terug kunt betalen. Het doel is dan om een zogenoemd saneringskrediet voor je uw verkrijgen. Dit betekent dat het bedrag wat u nog af moet lossen middels een lening direct volledig betaald wordt. Deze lening wordt verstrekt door je gemeente en heet BBZ-krediet (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). U moet dit krediet zelf bij de gemeente aanvragen. Zodra de hoogte van uw krediet bekend is, wordt dit bedrag voorgesteld aan uw schuldeisers samen met een aanvraag om de rest van uw schulden kwijt te schelden. Zodra uw schuldeisers akkoord gaan wordt het krediet uitbetaald en na aflossing krijgt u de tijd om het krediet bij je gemeente terug te betalen. Als u meer wilt weten over de minnelijke regeling kunt u bij LC Financiële Coaching informatie opvragen

Kort gezegd is minnelijke schuldenregeling het schuldhulpverleningstraject dat je buiten de rechtbank doorloopt.