Wat betekent de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is een deel van je totale inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door een deurwaarder. Dit bedrag is wat je minimaal nodig hebt om van te kunnen leven. De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van je gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van jouw en je eventuele partner. Een uitgangspunt is dat minimaal 90% van de geldende bijstandsnorm vrij moet blijven tijdens een beslag. Het berekenen van de beslagvrije voet is echter maatwerk. Het uiteindelijke bedrag wordt verhoogd met een gedeelte van de woonlasten en een gedeelte van de premie ziektekostenverzekering.

Kort gezegd wordt bij een beslag op je loon (of uitkering) rekening gehouden met een minimum bedrag dat je nodig hebt om in je bestaan te kunnen voorzien. Daar mag geen beslag op worden gelegd.