Wat moet er geregeld worden na een overlijden?

Na een overlijden zijn er veel zaken te regelen. Zaken van juridische, financiële en administratieve aard.

Daarbij heeft niet alles spoed. Bovendien is het menselijk aspect een belangrijk punt. Het gaat per slot van rekening om vertrouwelijke informatie waarvoor discretie geldt.
Op dit snijvlak van zorg en welzijn bied ik soelaas in de vorm van praktische hulp en (juridische) advisering. Ik kan u als nabestaande op weg helpen of bij de hand nemen bij de afhandeling van het overlijden van uw naaste.

Zoveel mogelijk wordt u uit handen genomen

De rode draad in dit geheel is het voorkomen van obstakels in een periode waar uw aandacht naar meer emotionele zaken uit gaat.

Heeft u hulp nodig bij;

  • Een luisterend oor 
  • de communicatie met instanties, dienstverleners, familie of erfgenamen?
  • de onderhandelingen met uitvaartmaatschappijen, banken of andere ondernemingen?
  • het stopzetten van abonnementen, contributies en lidmaatschappen?
  • het ontruimen en opzeggen of verkopen van de woning?
  • de juridische afhandeling, zoals inkomsten- en erfbelasting?
  • genealogisch onderzoek en traceren van erfgenamen?
  • het afwikkelen van de nalatenschap en de boedelverdeling?

en wilt u dat dit zo discreet en correct mogelijk gebeurt, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.