Is alles in orde?

Hoe ga ik te werk?

Voor het doen uitvoeren van uw wensen en behoeften, heb ik de ondersteunende ‘regie’ in handen.

Ik doe verslag over de voortgang aan degene die mij heeft ingeschakeld; dat kan de senior zelf zijn, een familielid of bijvoorbeeld een mantelzorger. Zo zijn de vorderingen helder en inzichtelijk.

Als senioren(hulp)expert help ik u zo concreet en gestructureerd mogelijk. Intussen heb ik in de afgelopen jaren vele cliënten persoonlijk mogen ondersteunen en begeleiden. Hierdoor heb ik een zeer gevarieerde ervaring opgebouwd.