Financiering bij doorstart

Voor een doorstart is geld nodig, al was het maar om zaken uit het faillissement van de curator te kunnen kopen zoals activa, voorraden, onderhanden werken, de naam, klantenbestand etc. Daarnaast is er direct na faillissement- werkkapitaal nodig om de personeelskosten en huur te kunnen betalen, maar er is ook kapitaal nodig om diensten en goederen in te kunnen kopen, zodat het nieuwe bedrijf weer verder kan. Deze zaken zullen u beslist niet vreemd overkomen, maar waar haal je in de gegeven omstandigheden geld vandaan zult u zich vertwijfeld afvragen. Het verstrekken van rekening courant kredieten is beslist niet makkelijk. Banken doen na een doorstart namelijk helemaal niets!

Een doorstart zonder geld is in de meeste gevallen geen optie. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen met de curator voor de aankoop van de activa etc, maar boter bij de vis is echter wel het uitgangspunt voor een snelle en soepele doorstart.
U moet dus vooraf op zoek naar een manier om de doorstart te financieren. Daarvoor is allereerst een goed onderbouwd ondernemersplan nodig. Uit dat plan zal blijken welk geldbedrag er nodig is om een doorstart te kunnen maken. Met een goed plan en mooie rendementen is het niet moeilijk om financiering te verkrijgen. Doorstartende bedrijven zijn namelijk aantrekkelijk om te financieren, er staan namelijk geen lijken meer in de kast en vanaf de eerste dag na de doorstart kan winst worden gemaakt. De Schulden Adviseur helpt u samen met zijn partners aan een werkkapitaal voor een doorstart! Wanneer u indien mogelijk ook nog deels nieuw eigen vermogen in het bedrijf stopt, vergroot dat de kans op een externe financiering aanzienelijk.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden die LC Financiële Coaching uitvoert bestaat uit het aantrekken van nieuwe financieringsbronnen. Ook wordt er intensief samengewerkt met factoringmaatschappij “Factuur Voldaan” uit Oosterhout voor de bevoorschotting van debiteuren.

LC Financiële Coaching neemt uw financieel probleem serieus, samen met u gaan we werken naar een oplossing om uw financiële situatie weer op orde en onder controle te krijgen.

Neemt u (altijd vrijblijvend) contact op. Bel: 0252 706 905 (of klik op contact )

Met een begrijpende groet,

LC Financiële Coaching