Crediteuren bemiddeling

Schuldbemiddeling is een uitgebreide vorm van schuldhulpverlening. Het doel van onze bemiddeling is om u zo snel mogelijk maar hoe dan ook binnen drie jaar schuldenvrij te krijgen. Wij maken voor u afspraken met uw schuldeisers over de nog te betalen bedragen.

Voordelen crediteuren bemiddeling

Zeker ten opzichte van een collectieve schuldenregeling heeft crediteuren bemiddeling een aantal voorbeelden:

  • wij onderhandelen met uw crediteuren over de afbetaling van uw rekening(en);
  • wij gaan na of de vorderingen terecht zijn;
  • we controleren of de vorderingen verjaard zijn;
  • we gaan na of er onwettige kosten aan u gerekend worden.

Bovenstaande is tevens het stappenplan waarmee wij te werk gaan.

Wat kunt u verwachten van uw crediteuren bemiddelaar?

Het is natuurlijk prettig als er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt tussen u en uw crediteuren bemiddelaar. Bij ons gelden de volgende afspraken:

  • U krijgt een passend advies over mogelijke oplossingen bij uw situatie.
  • U krijgt deskundige financiële hulpverlening.
  • Uw schulden worden niét voor u betaalt, maar betaalt u zelf.
  • U krijgt op vele zakelijke vlakken ondersteuning en advies
  • Ondersteuning bij andere onverwachte calamiteiten

Wilt u meer weten over onze werkwijze of onze crediteuren bemiddeling aanvragen?

Wij nemen uw financieel probleem serieus, laten we gezamenlijk gaan we werken naar een oplossing om uw financiële situatie weer op orde en onder controle te krijgen.

Wilt u ook hulp?  Neem dan contact op. Bel 0252 706 905

(of klik op de telefoon voor contact info.)

Met begripvolle groet,

LC Financiële Coaching