Faillissement of BV gecontroleerd opheffen?

Het opheffen van een BV met Schulden is gespecialiseerd werk. Bent u er van overtuigd dat de BV niet meer te redden is? U zult moeten stoppen. Maar hoe doet u dat zonder dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld? Met de juiste en deskundige hulp van LC Financiële Coaching komt u waarschijnlijk een heel eind!

Een BV met schulden opheffen is vaak ook zonder een faillissement mogelijk. Als er alleen schulden en geen bezittingen zijn, dan heeft het aanvragen van een faillissement geen enkele zin. Bij een faillissement wordt een curator aangesteld. Deze heeft tot taak het opruimen en verdelen wat er is. Valt er niets op te ruimen en ook niets te verdelen, dan is er geen taak voor de curator en wordt het faillissement beeindigt door gebrek aan baten.

Zijn er nog bezittingen, is er nog personeel in dienst en zijn er (langlopende) lease of huurverplichtingen, dan moet er wel het een en ander gebeuren voordat de BV kan worden opgeheven. In plaats van een faillissement is het beter om met de juiste hulp alles zelf op te ruimen en er voor te zorgen dat alles wat er is op de juiste wijze wordt verdeeld. Blijven er na de verdeling alleen nog schulden over, dan kan de BV alsnog zonder faillissement worden opgeheven. Dit dient dan wel op een juridisch correcte manier te gebeuren. De curator blijft dan buiten beeld en u voorkomt daarmee een bestuursaansprakelijkheid.

Opheffen van de BV zonder faillissement

Lukt het niet om alles zelf af te wikkelen, doordat er bijvoorbeeld nog (zieke) medewerkers zijn, die niet kunnen worden ontslagen, dan is liquideren (beëindiging) zonder faillissement niet mogelijk. Maar in veel gevallen lukt het gewoon om zelf alles af te wikkelen en is er geen taak meer voor de curator. Nadat alles is afgewikkeld blijven er alleen nog schulden over. Schulden waar niemand nog iets mee kan. De BV heeft geen bezittingen (baten) meer en kan dan ook niemand meer betalen. Nu niet en in de toekomst niet. We kunnen dan overgaan tot een juridisch correcte opheffing van de BV, die daarna zonder faillissement ophoudt te bestaan. Het is een bewerkelijk traject, maar samen met u liquideren we de BV uiteindelijk tegen aanvaardbare kosten.

Loopt u risico bij opheffing van uw BV?

Het opheffen van een BV met schulden lijkt eenvoudig. Als dit op de juiste manier gebeurt, is dat het ook. Bij het opheffen van een BV met schulden moet alles tot in de puntjes juridisch goed geregeld zijn om problemen achteraf te kunnen voorkomen. Op een bestuurs-aansprakelijkheid zit niemand natuurlijk te wachten. Een vast tarief vooraf vast te stellen is bijna niet mogelijk beide trajecten zijn maatwerk en de kosten worden vooraf met u besproken.

Direct hulp of advies?

Bel ons dan op en vraag naar onze specialist Cor Vork op dit gebied: Hij komt naar u toe of nodigt u uit bij hem op kantoor.