Uitgaven samen doen (hulp en ondersteuning)

uitgavenbeheer (ondersteuning)

Met vrijwillig uitgavenbeheer wil LC Financiële Coaching voorkomen dat uw schulden nog hoger oplopen of dat er zelfs nieuwe schulden ontstaan. Wij willen dat u rust en overzicht krijgt. Daarom zorgen wij ervoor dat alle belangrijke zaken als eerste betaald worden. Denk hierbij aan vaste lasten zoals huur, gas, water en licht en ziektekostenverzekeringen.

Voorwaarden vrijwillig uitgavenbeheer

Iedereen die door omstandigheden (tijdelijk) het financieel overzicht kwijt is, komt in aanmerking voor vrijwillig uitgavenbeheer. Samen met u onderzoeken wij wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. U bepaalt vervolgens zelf, hoelang wij het beheer van uw geld overnemen.

uitgavenbeheerplan

Het uitgavenbeheerplan is de basis voor vrijwillig uitgavenbeheer. uitgavenbeheerplan is een plan dat in samenspraak met u wordt opgesteld. De inkomsten en uitgaven verlopen via uw eigen extra bankaccount waar u vrij inzage in heeft.

Extra inkomsten

Ook kijken wij samen met u naar mogelijke extra inkomsten. Denk hierbij aan eventuele belastingteruggave, een persoonlijke subsidie of toeslagen waarvoor u in aanmerking kunt komen. Ook vrijstellingen voor betaling van belastingen en besparingsmogelijkheden van onder andere abonnementen kunnen geld opleveren en zijn soms mogelijk

Werkwijze

Vrijwillig uitgavenbeheer start altijd met een eerste kennismaking. In dit gesprek willen wij meer weten over uw financiële achtergrond en bespreken wij het traject. Vervolgens onderzoeken wij samen met u alle maandelijkse inkomsten, uitgaven, betalingsachterstanden en schulden. Op basis hiervan stellen wij een uitgavenbeheerplan op en gaan we werken aan de beste oplossing. Per maand betaalt u een vergoeding voor vrijwillig uitgavenbeheer. Soms wordt dit via bijzondere bijstand door gemeenten of via uw PGB vergoed.