Wij helpen direct bel 0252 706 905 0f stuur een email naar info@lc-financielecoaching.nl

Kinderopvangtoeslag helpt voor de kosten van opvang

e hebt kinderen en een drukke baan. Je partner werkt ook full-time. Kinderen gaan in deze situatie vaak naar een kinderopvang. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van deze opvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van verscheidene factoren.

  • Jij én je partner hebben een baan of volgen een opleiding.
  • De opvang waar je kind heen gaat is geregistreerd in het LRK.
  • Je betaald een deel van de kosten uit eigen zak.

Werk of opleiding
Jij én je partner hebben een baan. Werken als zzp’er, freelancer of artiest voldoet ook. Wanneer je een eigen onderneming hebt, valt dit uiteraard ook onder werk.

Wanneer jij of je partner een opleiding volgt, is het van belang dat deze erkend is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wanneer je een re-integratietraject volgt heb je ook recht op de kinderopvangtoeslag. Vaak gaat dit via het UWV of je oude werkgever.

Geregistreerde opvang
De opvang waar je kind heen gaat moet goedgekeurd zijn door de gemeente. Deze controleert of de opvang veilig is. Wanneer dit het geval is zal deze geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK-nummer heb je nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag je kan krijgen hangt af van je inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Per kind kan je voor maximaal 230 uur toeslag ontvangen. Ook is er een maximum uurtarief vastgesteld. In de onderstaande tabel zie je de maximum tarieven voo2018.

De opvanguren waarvoor je toeslag kunt krijgen, is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Werkt je partner ook? Kies dan de ouder die het minste aantal uren werkt.

De uren waar je toeslag voor krijgt bereken je als volgt. Wanneer je kind naar de dagopvang gaat, vermenigvuldig je de uren die je werkt met 140%. Wanneer je kind naar de buitenschoolse opvang gaat, vermenigvuldig je de uren die je werkt met 70%. Vergeet hierbij niet dat er een maximum van 230 uur geldt. Iets te ingewikkeld? Gebruik dan de rekenhulp voor het maximum aantal opvanguren.

Proefberekening

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je ongeveer krijgt? Maak een proefberekening via de website van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Wil je de kinderopvangtoeslag aanvragen? Dat doe je via de Mijn toeslagen website. Je logt hier in met je DigiD. Wacht niet te lang met het aanvragen, je maakt kans een deel van de toeslag mis te lopen.

Kinderopvangtoeslag uitbetalen aan de opvang

Standaard ontvang je de toeslag op je eigen bankrekening. Je kan er echter ook voor kiezen deze direct over te laten boeken op de rekening van de opvang. De opvanginstelling zal deze dan verrekenen met de kosten voor de opvang. Voorwaarden voor deze regeling:

  • Het kindercentrum of gastouderbureau heeft een overeenkomst met de belastingdienst
  • De kinderopvanginstelling is gevestigd in Nederland
  • Hebt je meer kinderen die naar de opvang gaan? Deze moeten naar dezelfde opvanginstelling gaan
  • Spreek met de opvang af dat de belastingdienst de toeslag rechtstreeks naar hen overmaakt

Hulp bij het aanvragen en het plannen van de Kinderopvangtoeslag

• Aangifte Inkomsten belasting tot en met Box 1. 2.3.

• Zorgtoeslag

• Huurtoeslag

• Kindertoeslag

• Kind gebonden budget

• Kwijtscheldingen (gemeente voorzieningen)

• Budget coaching (bijzonder beheer)

Toeslag Controle (wilt u altijd verzekerd zijn van de juiste (hoogte) van de toeslag zonder zorgen voor oplopende schulden?)

LC Financiële Coaching gaat met behulp van een maandelijks digitaal contactmoment de mensen vragen of er in de afgelopen maand wijzigingen zijn opgetreden in hun gezin, wonen en of inkomen die van invloed kunnen zijn op het recht van toeslag(en). Indien het antwoord ja is, gaan wij dit direct wijzigen voor de cliënt dit voorkomt een terugbetalingsverplichting en daarmee oplopende schulden.
Veiligheid en privacy, LC Financiële Coaching gaat werken met een machtiging van de cliënt en wordt uitsluitend gemachtigd via de belastingdienst voor die diensten die wij voor de cliënt gaan verrichten. Alle privacy gevoelige informatie blijft privé voor cliënt en deze kan elk moment via DigiD de machtiging intrekken. De Schulden Adviseur heeft een webbased backoffice applicatie ontwikkeld om het gegevensverkeer te stroomlijnen en de gevoelige privacy gegevens te waarborgen.
Onze dienstverlening werkt preventief en valt onder de categorie vroeg signalering.

Het tarief voor deze preventieve toeslagcontrole is voor een heel jaar € 119,50 per Individuele cliënt  

Betekend voor u:

Nooit geen foutieve toeslagen meer

Geen terugbetalingsverplichtingen meer aan de belastingdienst

Geen deurwaarders meer aan de deur

U wilt gewoon de juiste toeslag waar u recht op hebt

Laat LC Financiële Coaching dat voor u regelen, u slaapt voortaan altijd rustig.

“Dat wilt u toch ook”

LC Financiële Coaching neemt uw recht op toeslagen serieus, wij gaan u helpen om uw recht op toeslag (het voorschotbedrag) juist te houden, zo heeft u nooit meer last van teveel ontvangen toeslag(en) en terugbetalingsverplichtingen. 

Wilt u ook die rust en zekerheid neem dan contact met ons op? 

Bel : 0252 706 905  (of klik op contact voor meer informatie)

Met begripvolle groet,

LC Financiële Coaching