Hoe kom ik aan toeslagen?

Heb je een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Kijk op de website over toeslagen van de Belastingdienst om te zien op welke toeslag je recht hebt.

Bereken op welke toeslagen u recht hebt

Via de website van de Belastingdienst kun je berekenen of je recht hebt op een toeslag. Via deze site kun je ook toeslagen aanvragen of veranderingen doorgeven. Hou er rekening mee dat je hiervoor een DigiD code bij de hand hebt.

Hulp bij toeslagen

LC Financiële Coaching helpt u graag bij het aanvragen, wijzigen en stopzetten van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Natuurlijk kunt u dit ook direct zelf regelen bij de Belastingdienst, maar helaas blijkt hun slogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ niet altijd zo uit te pakken in de werkelijkheid. 

LC Financiële Coaching helpt met toeslagcontrole

Nooit meer verkeerde toeslagen en hoge schulden?, wij plannen uw rechten en verantwoordelijkheden.

Onze Coach gaat de mensen bijstaan die recht hebben op toeslag i.v.m. een lager inkomen onze (hulp)doelgroep zijn de mensen bij wie de financiële vaardigheden ontbreken om zelfstandig hun toeslagen aan te vragen en het plannen en bijhouden daarvan.
Wij kunnenhelpen bij het regelen of aanvragen van:

Aangifte Inkomsten belasting tot en met Box 1. 2. 3. 

• Zorgtoeslag

• Huurtoeslag

• Kindertoeslag

• Kind gebonden budget

• Kwijtscheldingen (gemeente voorzieningen)

• Budgetcoaching (bijzonder beheer)


LC Financiële Coaching gaat met behulp van een maandelijks digitaal contactmoment mensen vragen of er in de afgelopen maand wijzigingen zijn opgetreden in hun gezin, wonen en inkomen die van invloed kunnen zijn op het recht van toeslag(en). Indien het antwoord ja is, gaan wij dit direct wijzigen voor de cliënt dit voorkomt een terugbetalingsverplichting en daarmee oplopende schulden.
Veiligheid en privacy, LC Financiële Coaching werkt met en via een machtiging van de cliënt en wordt uitsluitend gemachtigd voor die diensten die wij voor u de cliënt gaan verrichten. Alle privacy gevoelige informatie blijft privé voor cliënt en deze kan elk moment via DigiD de machtiging intrekken. Wij hebben een webbased backoffice applicatie ontwikkeld om het gegevensverkeer te stroomlijnen en de gevoelige privacy gegevens te waarborgen.
Onze dienstverlening werkt preventief en valt onder de categorie vroeg signalering ter voorkoming van schulden.

Het tarief voor deze preventieve toeslagcontrole is bespreekbaar per Individuele cliënt.  

Dit betekend voor u:

Nooit geen foutieve toeslagen en toeslagschulden meer meer

Geen terugbetalingsverplichtingen meer aan de belastingdienst

Geen deurwaarders meer aan de deur

U heeft altijd de juiste toeslag waar u recht op hebt!

Laat ons dit voor u regelen, u slaapt voortaan altijd rustig in de wetenschap dat het goed geregeld is.

LC Financiële Coaching neemt uw rechten serieus, wij gaan u helpen om uw recht op toeslag (het voorschotbedrag) juist te houden, zo heeft u nooit meer last van teveel ontvangen toeslag(en) en terugbetalingsverplichtingen. 

Wilt u ook die rust en zekerheid neem dan contact met ons op. 

Bel : 0252 706 905  (of klik op snel contact voor meer informatie)

Met vriendelijk groet,

Cor Vork

Adviseur