Advies en de hulp strategie

De strategie van LC Financiële Coaching is erop gericht om een faillissement te voorkomen en als dat niet meer mogelijk is, om doormiddel van een geregisseerd faillissement een doorstart te maken, of via een vooraf plan van aanpak  Vooralsnog houden wij alle opties open. Tijdens een adviesgesprek zal dieper worden ingegaan op de feitelijke problematiek. De vakbekwame adviseurs van De Schulden Adviseur kijken naar kansen en mogelijkheden, zowel financieel, juridisch maar ook bedrijfseconomisch. U moet geld kunnen verdienen om problemen op te lossen.

LC Financiële Coaching ondersteunt bedrijven met:

 1. Schulden en een verzoek tot incasso stop naar crediteuren voor een periode van 3 maanden, zodat u financieel op adem kunt komen.
 2. Het opstellen van een stappenplan om controle te krijgen over de ontstane problemen.
 3. Het uitvoeren van een schuldsaneringsplan (afkopen schuldeisers en belastingdienst)
 4. Schuldsanering conform NVVK module geauditeerde patner.
 5. Het voorbereiden van geregisseerd faillissement met een doorstart.
 6. Verregaande kostenreducties doorvoeren zodat een (financieel) gezonde onderneming ontstaat.
 7. Mogelijkheden onderzoeken voor een herfinancieringen middels BBZ-krediet.
 8. En als bovenstaande niet meer tot de mogelijkheden behoort kunnen wij u helpen met onze dienst, ondernemen in de schuldsanering kijk hier...........meer info

Wij adviseren grote bedrijven met kleine problemen en kleine bedrijven met grote problemen. En omgekeerd natuurlijk. Dat kan een eenmanszaak of VOF zijn, maar uiteraard ook BV besloten vennootschappen met holdingconstructies en diverse werkmaatschappijen.

Om te kunnen bepalen of uw onderneming levensvatbaar is, is een adviesgesprek noodzakelijk. Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur, bij u thuis of bij u op kantoor. De reden waarom wij dat adviesgesprek bij u thuis of bij u op kantoor doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant kunnen zijn om een degelijk advies uit te brengen. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor uw onderneming en voor u als privé persoon.

Welke onderwerpen bespreken wij met u:

 • Doorgaan of stoppen. Hoe stoppen en hoe doorgaan?
 • De fiscus dreigt met beslag en wil veilen, wat te doen?
 • Een onderhands (crediteuren)akkoord hoe gaat dat?
 • Op welke manier kunnen crediteuren op afstand worden gehouden?
 • Heeft u een verdienmodel en kunt u ook echt geld verdienen?
 • Heeft u de juiste rechtsvorm (BV, eenmanszaak, VOF)?
 • Hoe snel gaat een doorstart?
 • Staat u persoonlijk borg voor het rekening courant krediet bij de bank?
 • Wat mag u van een curator verwachten?
 • Kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?
 • Hoe financiert u de doorstart?
 • Ondernemen in de Schuldsanering 

Het adviesgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets. Aan u de keuze of u met ons verder wilt of niet.

LC Financiële Coaching neemt uw financieel probleem serieus, samen met u gaan we werken naar een oplossing om uw financiële situatie weer op orde en onder controle te krijgen.

Neemt u (altijd vrijblijvend) contact op. Bel: 0252 706 905 (of klik op contact )

Met een begrijpende groet,

LC Financiële Coaching